Việc phân phối vắc-xin này được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu riêng của người Tự kỷ ở mọi lứa tuổi và có lưu ý đến các nhu cầu hỗ trợ. Mô hình sử dụng các biện pháp điều chỉnh và hỗ trợ có mục tiêu của chúng tôi cũng giúp cải thiện kết quả cho những người có sự do dự hoặc lo lắng về việc chích vắc-xin, và có thể giúp việc chích vắc-xin trở thành một trải nghiệm tích cực hơn đối với trẻ nhỏ.

Thiết bị Điều chỉnh và Thích ứng hiện có:

  • Bảng Giao tiếp về Chăm sóc Sức khỏe bằng Hình ảnh (bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt)
  • Những Câu chuyện Xã hội và Lịch bằng Hình ảnh (bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt)
  • Đồ chơi giúp giảm stress (fidget), Dụng cụ Hỗ trợ về Giác quan và Mền dày Đắp bụng
  • Các dụng cụ giúp Giảm Đau: Shotblocker và Buzzy Bee
  • Có thêm thời gian để bệnh nhân cảm thấy thoải mái trước khi chích vắc-xin
  • Có các điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu trong quá trình đăng ký
  • Thời gian chờ đợi ngắn/không phải xếp hàng!
  • Thời gian bắt đầu linh hoạt, được chích vắc-xin khi quý vị đến sự kiện, không cần thời gian hẹn cụ thể
  • Quý vị có thể xem tất cả các tài nguyên tại www.asgno.org/vei

Tất cả những người tham gia được chích vắc-xin tại sự kiện cũng sẽ nhận được Bộ Dụng cụ Hỗ trợ Tiếp cận Vắc-xin miễn phí để mang về nhà, bao gồm fidget, kính mát và shotblocker để sử dụng nhiều lần.